1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

за возрасни:

РОМАНИ:

 • ТЕСНА ВРАТА, роман, 1983 г. ((“Мисла”, Скопје)(Преведен на словенечки)
 • ДОМАШНИ ЗАДАЧИ, роман, 1989 г. (“Македонска книга”, Скопје)
 • ТРОМБОТ, роман, 1997 г. (“Култура”, Скопје)
 • АДАМОВОТО РЕБРО, роман, 2000г. (“Матица македонска”, Скопје) 
 • ВЕЖБИ ЗА ИБН ПАЈКО, роман, 2001 година (“Три”, Скопје)(Преведена на чешки)
 • КУКЛИТЕ НА РОСИЦА, роман, 2004 г. (“Култура”, Скопје)
 • БЕЛИОТ  ЧАД, роман, 2009 г. (Или-или, Скопје)
 • КУЌИЧКА, роман, 2012 (Блесок, Скопје)
 • ПЕШАЦИ ПО ЦРНИ ПОЛИЊА, роман, 2017 (Матица македонска, Скопје)
 • ПЕСОТ СО ТАЖЕН ПОГЛЕД, роман, 2019 (Матица македонска, Скопје)

   

    КНИГИ СО РАСКАЗИ:

 • ДЕН ЗА ЛЕТУВАЊЕ, раскази, 1964 г. (“Култура”, Скопје)
 • ЛЕВА КОМОРА, раскази, 2008 г. (“Темплум”, Скопје)
 • КАДИФЕНАТА ПОКРИВКА, новелeти за жени убијки, 2015 г. (“Матица македонска”, Скопје) 

ТЕАТАРСКИ ИГРИ:

 • СРЕБРЕНОТО ЈАБОЛКО, 1978 г. (Играна во Нар. театар на Куманово)
 • СРЕБРЕНОТО ЈАБОЛКО, драмски текстови, 1998 г. (“Матица македонска”, Скопје)